O soutěži

Pravidla

1. Účastníci

Soutěže HOPI BEST DRIVER Group se účastní všichni řidiči HOPI, kteří jsou
k 1. 1. 2021 zaměstnáni na trvalý pracovní poměr u firmy HOPI s.r.o., HOPI Hungária Kft.
nebo HOPI SK s.r.o. Řidiči jsou do soutěže zařazeni po registraci na stránkách HOPI BEST DRIVER.

Řidič se může přihlásit do data před startem regionálního kola soutěže.
V případě vzniku pracovního poměru řidiče po zahájení regionálního kola soutěže tento řidič
již není do soutěže zařazen. V případě ukončení pracovního poměru řidiče z jakéhokoli důvodu
v průběhu trvání soutěže je účastník ze soutěže automaticky odhlášen
a jeho výsledek není hodnocen.

2. Časový rámec

Přihlášky do soutěže od 15. 5. 2021 do 28. 5. 2021. 

Vyhodnocení 1.kola – Teoretická část – TEST

Vyhlášení postupujících do regionálního kola proběhne 31.5. 2021.

3. Vyhodnocení

První kolo soutěže je kvalifikační. Řidiči jsou hodnoceni dle pořadí počtu získaných bodů v testu.
Řidiči jsou rozděleni do dvou kategorií dle převažující pracovní náplně vykonávané v posledních 3 měsících:

A) Řidiči tahač
B) Řidiči sólo

V těchto kategoriích jsou také hodnoceni a pro každou z těchto kategorií je zpracovávané
pořadí zvlášť. Toto rozdělení neplatí pro HOPI Hungária Kft.

3.1 Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení platí pro kategorii A – tahač i B – sólo stejná, pořadí je oddělené pro každou
kategorii zvlášť.

3.1.1 Testy
 • Řidiči budou hodnoceni na základě bodů dosažených z testu, který je jedním z kritérií postupu do druhého kola.
 
PořadíBody
1. místo15
2. – 3. místo12
4. – 6. místo10
7. – 10. místo8
11. – 15. místo7
16. – 21. místo6
22. – 30. místo5
3.1.2. UŽÍVÁNÍ eDRIVERU
 • Řidič je povinen v plné míře využívat e Driver. 

 4. Náležitosti práce řidiče

 • Platné řidičské oprávnění
 • Zdravotní způsobilost
 • Průkaz pracovníka v potravinářství
 • Platná karta řidiče
 • Platná odborná způsobilost (jen HOPI CZ a HOPI HU)
 • Platné školení na VZV (vysokozdvižné vozíky)

Každý účastník musí co nejdříve v průběhu trvání 1. kola soutěže splnění těchto náležitostí
osobně prokázat na personálním úseku dopravy, kterému je přiřazen.

5. Postup do 2. kola – Regionálního

Do 2. kola soutěže postoupí nejlepší účastníci dle největšího počtu získaných bodů.
průběhu trvání 1. kola soutěže.

HOPI CZ:
Kategorie A + B – 30 řidičů

HOPI HU:
Kategorie A – Tahač – 9 řidičů

HOPI SK:
Kategorie A + B – 25 řidičů

6. Diskvalifikace

Účastníci soutěže, kteří poruší některou ze základních pracovních povinností nebo poruší dopravní
předpisy či spáchají trestný čin, budou v soutěži diskvalifikováni. Tímto se myslí zejména:

závažné porušení dopravních předpisů,

 • černá jízda svěřeným vozidlem,
 • nerespektování zakázaného stání,
 • nekalá soutěž, především omezování či znevýhodňování ostatních účastníků soutěže,
 • vykazování nepravdivých údajů (zneužívání uvádění těžkých nákladů a jiných údajů na LLRP),
 • závažné porušení pracovní kázně a pracovních předpisů firmy HOPI.