O soutěži

Pravidla

1. Účastníci

Soutěže HOPI BEST DRIVER Group se účastní všichni řidiči HOPI, kteří jsou
k 1. 1. 2020 zaměstnáni na trvalý pracovní poměr u firmy HOPI s.r.o., HOPI Hungária Kft.
nebo HOPI SK s.r.o. Řidiči jsou do soutěže zařazeni po registraci na stránkách HOPI BEST DRIVER.

Řidič se může přihlásit do data před startem 1 kola soutěže.
V případě vzniku pracovního poměru řidiče po zahájení 1. kola soutěže tento řidič již není
do soutěže zařazen. V případě ukončení pracovního poměru řidiče z jakéhokoli důvodu
v průběhu trvání soutěže je účastník ze soutěže automaticky odhlášen a jeho
výsledek není hodnocen.

2. Časový rámec

První kolo trvá od 1. 5. 2021 do 15. 6. 2021 vyjma vyhodnocení spotřeby 

Vyhodnocení prvního kola a vyhlášení postupujících do druhého kola
proběhne do 19. 6. 2021.

3. Vyhodnocení

První kolo soutěže je kvalifikační. Řidiči jsou hodnoceni dle pořadí umístění. Každý účastník
tak získává i ztrácí body za plnění kritérií níže nebo za umístění v pořadí ostatních řidičů.
Řidiči jsou rozděleni do dvou kategorií dle převažující pracovní náplně vykonávané
v posledních 3 měsících:

A) Řidiči tahač
B) Řidiči sólo

V těchto kategoriích jsou také hodnoceni a pro každou z těchto kategorií je zpracovávané
pořadí zvlášť. Toto rozdělení neplatí pro HOPI Hungária Kft.

3.1 Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení platí pro kategorii A – tahač i B – sólo stejná, pořadí je oddělené pro každou
kategorii zvlášť.

3.1.1 Testy
 • Řidiči budou hodnoceni na základě bodů dosažených z testu, který je jedním z kritérií postupu do druhého kola.
PořadíBody
1. místo15
2. – 3. místo12
4. – 6. místo10
7. – 10. místo8
11. – 15. místo7
16. – 21. místo6
22. – 28. místo5
29. – 36. místo4
37. – 45. místo3
46. – 55. místo2
ostatní0
3.1.2. UŽÍVÁNÍ eDRIVERU
 • Řidič je povinen v plné míře využívat e Driver.
 •  
3.1.2.1. Bodování

3.1.3 Škody na zboží

 • Řidič nesmí způsobit škodu na zboží.
 • V případě způsobení jasně prokázané (rozbití, poškození, nepředání apod.) škody na zboží jsou účastníku strženy body dle bodování níže.
 • Hodnotí se škody na zboží způsobené v celém období trvání 1. kola soutěže a zjištěné v průběhu trvání 1. kola.
 • Body jsou v každém měsíci přidělené pouze za škodu nejvyšší hodnoty.
 • Škoda je v bodování zaznamenaná ve měsíci, kdy je objevena (tzn. nemusí jít nutně o měsíc, kdy ke škodě došlo).

3.1.3.1 Bodování

Hodnota škodyBody
více než 5 000 CZK / 50 000 HUF / € 200-4
1 000 – 5 000 CZK / 10 000 – 50 000 HUF / € 40 – € 200-3
500 – 1 000 CZK / 5 000 – 10 000 HUF / € 20 – € 40 -2
méně než 500 CZK / 5 000 HUF / € 20 -1
celý měsíc bez škody1
3.1.4 Spotřeba
 • Řidič je hodnocený na základě stanovených norem spotřeby vozidel ve své zemi, typu.
  vozidla, které používá, a spotřeby, kterou skutečně vykazuje. Před zahájením soutěže.
  musí být vozidla i návěsy dotankovány na 100% dle standardního postupu na konci
  měsíce a také každé následné tankování musí být doplna.
 • Řidiči budou seřazeni dle nejnižšího poměru skutečná spotřeba / stanovená norma,
  při výpočtu tohoto poměru na 2 desetinná místa. Dále budou bodováni všichni řidiči,
  kteří dosáhnout spotřeby stejné nebo nižší než je daná norma.
 • Normy spotřeby pro tuto soutěž jsou shodné s normami stanovenými příkazem ředitele
  dopravy a používanými pro výpočet mezd/prémií.
 • Při výpočtu spotřeby se přihlíží ke všem omezujícím podmínkám (jízda po městě, dálková
  jízda, těžký náklad, atd.) stanovených ve výše zmíněném příkazu ředitele dopravy.
 •  
3.1.4.1. Bodování
PořadíBody
1. místo15
2. – 3. místo12
4. – 6. místo10
7. – 10. místo8
11. – 15. místo7
16. – 21. místo6
22. – 28. místo5
29. – 36. místo4
37. – 45. místo3
46. – 55. místo2
Body
4
-4


4. Náležitosti práce řidiče

 • Platné řidičské oprávnění
 • Zdravotní způsobilost
 • Průkaz pracovníka v potravinářství
 • Platná karta řidiče
 • Platná odborná způsobilost (jen HOPI CZ a HOPI HU)
 • Platné školení na VZV (vysokozdvižné vozíky)

Každý účastník musí co nejdříve v průběhu trvání 1. kola soutěže splnění těchto náležitostí
osobně prokázat na personálním úseku dopravy, kterému je přiřazen.

5. Postup do 2. kola

Do 2. kola soutěže postoupí nejlepší účastníci dle největšího počtu získaných bodů v celém
průběhu trvání 1. kola soutěže. Postupují pouze řidiči, kteří osobně doložili všechny náležitosti
ke své práci uvedené v bodě č. 4..

HOPI CZ:
Kategorie A – Tahač – 25 řidičů
Kategorie B – Sólo – 15 řidičů

HOPI HU:
Kategorie A – Tahač – 15 řidičů

HOPI SK:
Kategorie A – Tahač – 10 řidičů
Kategorie B – Sólo – 10 řidičů

6. Diskvalifikace

Účastníci soutěže, kteří poruší některou ze základních pracovních povinností nebo poruší dopravní
předpisy či spáchají trestný čin, budou v soutěži diskvalifikováni. Tímto se myslí zejména:

závažné porušení dopravních předpisů,

 • černá jízda svěřeným vozidlem,
 • nerespektování zakázaného stání,
 • nekalá soutěž, především omezování či znevýhodňování ostatních účastníků soutěže,
 • vykazování nepravdivých údajů (zneužívání uvádění těžkých nákladů a jiných údajů na LLRP),
 • závažné porušení pracovní kázně a pracovních předpisů firmy HOPI.